• English
  • Bahasa Indonesia

Buku Pedoman

Dalam penyelenggaraan proses pendidikan, diperlukan pedoman pelaksanaan yang disebut dengan Pedoman Akademik. Buku ini sebagai acuan bagi mahasiswa dalam menjalani masa studinya. Terutama dalam menentukan matakuliah yang akan diambil tiap semesternya.

Dokumen Buku Pedoman Akademik dapat di download pada link di bawah ini: